Debreceni Lovasakadémia

H Á Z I R E N D - S Z A B Á L Y Z A T

a Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.

Debrecen, Kartács utcai telephelyének használatára

A jelen Házirend alapvető célja, hogy meghatározza és elősegítse a Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett Debrecen, Kartács utcai telephely (a továbbiakban: Lovarda) működését és annak kulturált, balesetmentes használatát.

A jelen Házirend betartása, a Lovarda területén minden tartózkodóra nézve kötelező érvényű!

1. Általános szabályok

1.1) A Lovarda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA! (kivéve az erre kijelölt helyet.)

1.2) A Lovardában folyó tevékenységek fokozottan balesetveszélyesek, ezért a balesetek megelőzése érdekében, minden a Lovarda területére lépő személy köteles az Üzemeltetővel együttműködni, az előírásokat maradéktalanul betartani, az esetlegesen tapasztalt hiányosságokat az Üzemeltető felé jelezni.

1.3) A Lovarda területén mindenki saját felelősségére tartózkodik, az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért, sérülésekért!

1.4) A Lovarda területén, a zavaró, sértő, veszélyeztető magatartástól és megnyilvánulástól mindenki köteles tartózkodni!

1.5) A Lovarda területén oktatni, csak az Üzemeltetővel kötött érvényes szerződéssel és megfelelő végzettséggel engedélyezett!

1.6) A Lovarda infrastruktúrájában, valamint a Lovardában tartózkodó lovasok, látogatók felszereléseiben, eszközeiben okozott kárért az azt okozó felelősséggel, továbbá kártérítéssel tartozik, az eszközök és berendezések rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező!

1.7) A pályákon naponta legalább egy alkalommal, a Lovarda által megbízott személy pályakarbantartást végez. Ez idő alatt minden, a Lovardában tartózkodó köteles elfogadni és elhagyni az adott pályát, a karbantartás idejére.

2. Állategészségügyi rendelkezések

2.1) A Lovarda területére csak egészséges, féregtelenített, nem fertőző állapotban lévő, érvényes lóútlevéllel, érvényes oltási és egészségügyi igazolással rendelkező ló/lovak léphetnek be.

Fertőző betegség gyanúja esetén a bértartó / versenyre érkező vendég ló tulajdonosa/ lovasa köteles haladéktalanul értesíteni a telepvezetőt.

2.2) Ha egy ló ellátása vagy kórházba szállítása szükséges és a tulajdonos vagy kijelölt képviselője nem érhető el, a Lovarda Üzemeltetője – mérlegelve és szem előtt tartva a ló jólétének biztosítását – saját belátása szerint elvégezheti, és járulékos költségeit kiszámlázhatja a ló tulajdonosára vagy arra, aki a Lovarda területére hozta, vagy akinek érdekében áll a Lovarda területén a lónak a tartózkodása.

Amennyiben a hatóság karantént rendel el a Lovarda egy részén vagy a teljes területén állategészségügyi okokból, akkor a tulajdonos vagy kijelölt képviselője köteles a telepvezető utasításai szerint eljárni.

2.3) Annak a lónak az etetése (akár gyümölccsel, zöldséggel, jutalomfalattal stb.), amelyik nem tartozik az adott személyhez, szigorúan TILOS!

3. A Lovarda területére való be- és kilépés szabályai

3.1) A Lovarda reggel 7:00 órától este 20:00 óráig áll rendelkezésre, 20:00 órakor minden lovasnak és látogatónak el kell hagynia a Lovarda területét.

Az ettől eltérő igényeket legalább 2 nappal előre írásban jelezni kell a Lovarda üzemeltetőjének.

3.2) A Lovarda használói tudomásul veszik, hogy a területen zártláncú kamerarendszer működik. Mindenki, aki belép a Lovarda területére, hozzájárul a felvétel rögzítéséhez. A Lovarda a felvételeket 15 napig tárolja és kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény, illetve ezek gyanúja esetén használja fel.

3.3) A Lovarda területére kutyát, valamint egyéb állatot, továbbá lovat (érvényes szerződés hiányában) csak a telepvezető külön engedélyével lehet behozni! A lovagló pályák területén, az istállóban, valamint az öltözőkben kutya nem tartózkodhat.

A lovaglás ideje alatt a lótartók kötelesek kutyájuk elzárásáról, megkötéséről vagy más jellegű felügyeletéről gondoskodni. Azon kutyák, melyek ezt nyugodtan nem tűrik, nyüszítéssel, csaholással vagy más módon a telep nyugalmát zavarják, a telepen nem tartózkodhatnak.

3.4) A kutyája ürülékét minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani!

3.5) Kiszállítási engedélyt csak a Lovarda üzemeltetője felé semmilyen tartozással nem rendelkező lótartó/lótulajdonos lova kaphat. Ennek hiányában, a lónak a telepről való elszállításának engedélyezését, a Lovarda megbízott alkalmazottai megtagadhatják.

Lovak elszállítása csak indokolt esetben (pl. szükséges orvosi ellátás esetén) történhet a Lovarda nyitvatartási idején túl, a Lovarda által megbízott személy jelenlétében!

Kérünk mindenkit, hogy a lova zökkenőmentes ellátása érdekében a visszaszállítás várható időpontját is jelezze.

4. A lovas közlekedés rendje

4.1) A Lovarda Üzemeltetője fontosnak tartja, hogy mindenki, aki a Lovardát lovaglás céljára igénybe veszi, balesetmentes és kiszámítható körülmények között sportolhasson, ezért a lovas közlekedés alapvető szabályait rögzíti.

4.2) A lovaglópályákra történő belépést és belovaglást mindenki a kapukban/ajtóban megállva a „helyet kérek” határozott kiáltással jelezze, és várja meg, amíg erre engedélyt kap a pályán dolgozóktól. A lovaglópályákról történő kilépés és kilovaglás is a leírt módon történik.

4.3) A biztonságos lovaglás feltételeinek megteremtése érdekében, a lovagló pályákon tilos a mobiltelefonok használata.

4.4) Tilos lovat a pálya mellé (karámhoz, korláthoz) kikötni.

4.5) A lovaglópályákon a lovaglás során azonos jármódban szembejövő lovasok esetén, a JOBBKEZEK TALÁLKOZNAK.

4.6) A magasabb jármódban haladók használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartanak.

4.7) A különböző patanyomfigurákon (kör, nyolcas, kígyóvonal stb.) dolgozó lovasok mindig a belső patanyomon haladnak, a többi lovast (szemből vagy azonos irányból) a fal mellett kellő helyet hagyva kötelesek elengedni. A körön dolgozó lovas patanyomfigurájába belelovagolni tilos.

4.8) Ugrónapokon vagy ugróórákon lovasoknak a többi lovassal szemben elsőbbségük van. Ugyanakkor kötelesek ugratási szándékukat a többiek felé jelezni.

4.9) A 18 éven aluli és ugróedzésen résztvevő lovasok számára, a lovaglókobak használata kötelező!

Használatot követően a pályákról a keletkezett trágyát minden lovas köteles eltakarítani a lova után a pálya mellé kihelyezett trágyagyűjtőkbe!

4.10) A legnagyobb körültekintés esetén is előfordulhat a lóról esés, ez a lovaglás velejárója. A lovaglás a veszélyes sportok egyike, ezért mindenki a saját felelősségére lovagol. A 18 év alatti gyermek esetében írásos engedély vagy szülői felügyelet szükséges.

AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSEKÉRT!

5. A lovak jártatási rendje

5.1) A lovakat kézen sétáltatni elsősorban a kialakított közlekedő utakon, a nyitott lovaglópályákon, a karámban, valamint a fedeles lovardában, annak időbeosztásához alkalmazkodva szabad.

5.2) A lovakat szabadon jártatni elsősorban a karámokban zárt állapotban szabad, az előre egyeztetett karámbeosztás szerint. Amennyiben a fedeles lovarda beosztása megengedi, és az mások tevékenységeit (lovaglás, futószárazás) nem zavarja, a lovak munka után - szigorúan csak felügyelet mellett - a fedelesben „hempergés” céljából jártathatók szabadon.

5.3) A keletkezett trágyát a sportpálya minden egyes területéről (kivéve a boxokat) mindenki köteles a lova után eltakarítani!

6. Az istálló és a külső körlet rendje

6.1) Az istállók elsődlegesen a lovak pihenését és ellátását szolgálják, ezért hangoskodni vagy más módon az istállók nyugalmát megzavarni tilos!

6.2) Látogatók, vendégek a boxokba, karámokba nem mehetnek be!

6.3) Lovat legeltetni, lóval a Lovarda területén található parkosított területekre bemenni tilos.

Az istállók és a külső körlet rendben és tisztán tartása elsődlegesen a lovászok feladata, ugyanakkor nem kötelesek a munkaköri leírásukon túlmutatóan mások után takarítani, rendet rakni! Mindenki köteles tevékenységével összefüggésben felmerült szennyeződések eltakarításáról, illetve a rendetlenség megszüntetéséről önmaga gondoskodni.

6.4) A Lovardához tartozó felszerelési tárgyakat (vödör, lapát, seprű, talicska stb.) a használatot követően a helyükre vissza kell tenni! Ezzel elősegítjük, hogy más lovasok is gondoskodni tudjanak tevékenységükkel összefüggésben felmerült szennyeződések eltakarításáról, illetve a rendetlenség megszüntetéséről.

6.5) A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt.

A kialakított megkötő helyeken a lovakat felügyelet nélkül hagyni tilos!

Minden bértartó / lovas / lóápoló köteles a patamosót használat után tisztán hátra hagyni.

6.6) A boxok kitrágyázása, bealmozása, valamint a lovak takarmányozása kizárólag a lovászok feladata és hatásköre. Az istállókba bekészített takarmányokat és almot rajtuk kívül más nem adagolhatja! Amennyiben a lovas, vagy a tulajdonos úgy érzi, hogy lovának ellátása nem megfelelő, akkor jogosult azt a vezetőség felé jelezni.

6.7) A lovasok, tulajdonosok, oktatók, látogatók az alkalmazott lovászokat nem utasíthatják!

6.8) A Lovarda területén biztosítottak a pata és ló-mosás alapvető feltételei. A Lovarda vezetősége mindenkitől elvárja, hogy az erre szolgáló eszközök használatakor a józan takarékosság szem előtt tartásával járjon el.

6.9) A Lovarda területén szelektívhulladék-gyűjtők és szemeteskukák vannak kihelyezve, ezek használatára és a szelektív hulladékgyűjtésre minden lovas, látogató figyelmét nyomatékosan felhívjuk!

A telepen elhelyezett hulladéktárolók a telepen keletkezett szemét összegyűjtésére szolgálnak. Máshonnan származó hulladék elhelyezésére használni őket tilos!

Mindenkire vonatkozó állandó érvényű szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után a Lovarda pályáiról, a pata-mosóból, az udvarról és az istállófolyosókról!

7. A közös helyiségek rendje

7.1) A Lovarda Üzemeltetője a bértartói, valamint vendégei részére öltözőt és mosdót biztosít, továbbá társalgójával a klub a bértartók rendelkezésére áll. A Lovarda vezetősége a közös helyiségek tisztántartására, rendszeres időközönként takarító személyzetet alkalmaz. A rendeltetésszerű használaton túl keletkező szennyeződések eltakarításáról, minden esetben annak okozója gondoskodik. Ezen túlmenően mindenki köteles a rend és a tisztaság általános megtartására törekedni.

7.2) A Lovarda istállójában, a lovagló felszerelések elhelyezésére nyerges helyiség áll rendelkezésre. Ezt csak érvényes szerződéssel rendelkező bértartók vehetik igénybe. A nyergesben nyeregszekrények találhatóak, melyekből minden bértartott lóhoz jár egy darab. A lovasok lovagláshoz nélkülözhetetlen felszereléseiket ebben tárolhatják. A helyiségek, szekrények tisztántartásáról és zárásáról azok használói kötelesek gondoskodni. A felszerelések egyéb helyen történő tárolása nem megengedett. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az öltözőben hagyott ruházatért vagy értéktárgyakért.

8. Parkolás és gépjármű közlekedés rendje

8.1) Személygépkocsival, ló-szállító járművel és utánfutóval parkolni a Lovarda területén kizárólag a kijelölt helyen engedélyezett. A Lovarda területén a KRESZ szabályai érvényesek. A Lovarda területén csak fokozott körültekintéssel és lassú tempóban haladva (megengedett max. 5km/h) lehet közlekedni a lovak és a lovasok testi épségének megóvása érdekében.

8.2) A Lovarda Házirendjének összeállítása a zavartalan üzemelés és a civilizált működés feltételeinek figyelembevételével történt, hogy az intézmény területén lehetőleg mindenki maximálisan jól és biztonságban érezhesse magát. Ezért a Házirend betartása mindenki számára kötelező!

9. A Házirend megszegése esetén kiszabható bírságok rendje

9.1) A Telepvezető figyelmeztetésben részesítheti a Házirendet megszegőt, míg a következő alkalommal a Telepvezető bírságot szabhat ki, a jelen Házirendben megjelölt esetekben és mértékben.

9.2) A Házirendet megszegőt első alkalommal a Telepvezető írásban figyelmezteti, melyet a „Házirend naplóban” rögzít. A figyelmeztetést e-mailen vagy egyéb írásbeli formában küldi meg a Házrendet megszegő részére.

9.3) Második alkalommal a Házrendet megszegővel szemben a Telepvezető bírságot szab ki, melyről e-mailen vagy egyéb írásos formában tájékoztatja a Házirendet megszegőt, az arra okot adó cselekmény tudomására jutásától számított legkésőbb 15 napon belül.

Ezen bírság kiszabása ellen, a Házirendet megszegő a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, az Üzemeltető ügyvezetőjéhez címzetten.

Az Üzemeltető ügyvezetője a fellebbezés alapján dönt a bírság kiszabásával kapcsolatosan.

Ha a Telepvezető által hozott határozat kitiltást vagy tevékenységtől eltiltást tartalmaz, úgy arra a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

9.4) A bírság összegét az erre vonatkozó határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül köteles a szabályszegő megfizetni. Amennyiben ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szabályszegő jogosultságait az Üzemeltető megszüntetheti, a szerződéseit felmondhatja és a behajtásra a törvény rendes útján intézkedhet.

9.5) A bírság összege a Házirendben foglaltak megszegése súlyosságától függően minimum 2.000 Ft, maximum 12.000 Ft összegben szabható ki. Súlyosabbnak minősül a szabályszegés, ha az másokat vagy a lovakat veszélyezteti, vagy ismétlődő szabályszegés történik. A bírság ismételten is kiszabható.

***

A jelen Házirend az Üzemeltető döntése alapján módosítható, mely minden esetben a kifüggesztéssel kerül kihirdetésre és alkalmazhatóvá.

A mindenkori Házirend a Lovarda kávézójának hirdetőtábláján és a Lovarda bejáratánál kerül kifüggesztésre.

Kelt: Debrecen, 2018. február 27.

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit Kft.

       Üzemeltető


               

2024 Április
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30